ساعت:

6:55 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

شهردار شیروان: باید اصول اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت شهری اجرایی شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهـرداری شیروان: یکی از ارکـان اقتصاد مقاومتی مردمی بودن این اقتصاد است. بنابراین همه مردم شیروان باید سعی کنند نقش ایفا نمایند، هم چنین باید توسعه تولیدات و حمایت از تولیدات شهرستان به صورت یک فرهنگ درآید.

 


 

جعفر بورنگشهردار شیرواندر جمع همکاران شهرداری در تاریخ چهاردهم فروردین 95، ضمن تبریک سال نو و آرزوی داشتن سالی پر خیر و برکت برای تمام مردم درالمصلین، گفت: پس از تشدید تحریم ها علیه ایران در سال های اخیر، اقتصاد مقاومتی ترویج شده و در اقتصاد مقاومتی که مورد تأکید مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) نیز بود و امسال هم به نام * اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل * نام گذاری شده، هدف استفاده از توان داخلی و مقاومت در مقابل تحریم ها با ایجاد کمترین بحران است.

 

وی افزود: مردم نیز نقش بسزایی در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی دارند، اصلاح الگوی مصرف، خود باوری و قدم گذاشتن در مسیر اقتصاد بومی با حمایت از تولید کننده داخلی، مشارکت در امور اقتصادی ازجمله وظایف افراد جامعه برای جامه عمل پوشاندن به اقتصاد مقاومتی است.

 

جعفر بورنگ یادآور شد: یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی مردمی بودن این اقتصاد است. بنابراین همه مردم شیروان باید سعی کنند نقش ایفا نمایند، هم چنین باید توسعه تولیدات و حمایت از تولیدات شهرستان به صورت یک فرهنگ درآید. باید مردم شهرستان از نظر اقتصادی به این فرهنگ نزدیک شوند که از تولیدات شهرستان استفاده کرده و با سرمایه گذاران داخلی باید حداکثر همکاری و همیاری انجام شود، تا وقتی که در حوزه اقتصاد مقاومتی، عملیاتی وارد نشویم در حوزه اقتصاد آسیب پذیر هستیم.

 

شهردار شیروان سالی خوش و توأم با سربلندی برای ملت عزیز و شریف ایران اسلامی آرزو نمود.