ساعت:

6:58 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

شهردار شیروان خبر داد : دبیر خانه مفاخر شیروانی توسط شهرداری راه اندازی می شود

شهردار شیروان خبر داد : دبیر خانه مفاخر شیروانی توسط شهرداری راه اندازی می شود

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان

 

شاهرخ شاهرخی در جمع فعالان فرهنگی شهرستان از راه اندازی دبیر خانه مفاخر این شهرستان توسط شهرداری شیروان خبر داد . 

وی افزود : این دبیر خانه در زمینه شناخت و معرفی مفاخر و شخصیت های فرهنگی و علمی در شیروان و تدوین آثار بزرگان در آینده ای نزدیک فعالیت خود را آغاز خواهد کرد . شهردار شیروان هدف از راه اندازی این دبیر خانه را فضای فرهنگی درخور قدمت فرهنگی و تاریخی این شهرستان را ذکر کرد. مدیریت شهری شیروان : با بیان این که وجود چنین مراکزی گامی موثر برای رشد و اطلاع فرهنگی غنی در شیروان مفید خواهد بود عنوان کرد : امروز نسل جوان نیاز مند آشنایی با مفاخر این شهرستان و آثار فرهنگی در راستای هویت بخشی به فرهنگ بومی هستند که وجود این دبیر خانه رسالت بزرگی را در این زمینه بر عهده دارد. شاهرخی اظهار کرد مفاخر و آثار فرهنگی شیروان بسیار غنی است که از آن میتوان به عنوان یک ثرمایه بزرگ بهره برد که می تواند راه گشای بسیاری از مسائل فرهنگی در شهرستان و یا استان و الگو قرار دادن این مفاخر باشیم . وی گفت: اگر آثار و مفاخر فرهنگی در شهرستان به خوبی به نسل جدید منتقل شود کار بزرگ فرهنگی انجام شده که میتواند زمینه شکوفایی فرهنگی را فراهم کند . شهردار شیروان در این نشست از کلیه نخبگان ، بزرگان ، معتمدان ، اصحاب رسانه ، و نهاد های اجرایی و فرهنگی خواست تا با تعامل و مشارکت چشمگیر خود  این دبیر خانه را تا رسیدن به اهداف متعالی یاری کنند.