ساعت:

08:23

تاریخ:

19 بهمن 1401

شهرداری شیروان

شهردار شیروان در دیدار با جمعی از معاونین و مسئولین بازنشسته شهرداری: آماده شنیدن پیشنهادات با ارزش شما در جهت پیشرفت شهرمان هستیم

🔸 شهردار شیروان در دیدار با جمعی از معاونین و مسئولین بازنشسته شهرداری: آماده شنیدن پیشنهادات با ارزش شما در جهت پیشرفت شهرمان هستیم

💢 به گزارش روابط عمومی شهرداری شیروان، دقایقی پیش، جمعی از معاونین و مسئولین بازنشسته شهرداری شیروان، در دفتر مهندس احمدی شهردار شیروان حضور یافته و با وی دیدار و گفتگو کردند.

🔸 در این دیدار که آقایان جواد اسماعیل زاده رئیس شورای اسلامی شهر و حسن اسکندریان عضو شورای اسلامی شهر نیز حضور داشتند، مدیریت شهری شیروان بیان کرد: با توجه به تجربیات بسیار ارزنده شما ، آماده شنیدن پیشنهادات با ارزش شما بزرگواران در جهت پیشرفت شهرمان و ارائه خدمات بهتر به شهروندان هستیم.

در ادامه این جلسه، هر کدام از بازنشستگان ، بصورت جداگانه به بیان تجارب خود و پیشنهاداتشان پرداختند.

🗓 ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۱