ساعت:

6:01 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

علی اصغر میرزازاده: تیم شهرداری شیروان صدر نشین لیگ والیبال ادارات شیروان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: لیگ والیبال ادارت شیروان با عنوان جام شهدای کارمند با شرکت 12 تیم در 2 گروه 6 تیمی برگزار شد. برگزاری مسابقات ورزشی در اداره ها به ایجاد روحیه نشاط و سرزندگی بین کارمندان کمک می کند همین روحیه باعث انجام شدن  بهتر کارهای اداری نیز می شود.

 

 

علی اصغر میرزازده”مسئول امور ورزشی شهرداری شیروان” با اشاره صدرنشینی تیم والیبال شهرداری شیروان در لیگ والیبال ادارات شیروان، گفت: تیم های شهرداری و نیروی انتظامی شیروان نیز در مقابل یکدیگر قرار گرفتند و شهرداری شیروان 2 بر یک نیروی انتظامی را شکست داد.

 

 

گفتنی است: نتایج هفته های اول تا سوم مسابقات والیبال لیگ ادارات جام شهدای کارمند شهرستان شیروان به شرح ذیل می باشد:

 

هفته اول

شهرداری 2 بيمارستان امام خمینی0

پرفسور حسابی0 برق شیروان 2

مجتمع آموزش عالی 0 ناجا 2

آموزش وپرورش2 برق فاروج 0

نیروگاه2 فرهنگيان 1

دانشگاه آزاد0 پادگان 2

 

هفته دوم

شهرداری2 برق شیروان0

آموزش وپرورش2 پادگان0

پرفسور حسابی2 مجتمع آموزش عالی0

نیروگاه 2 برق فاروج 0

بیمارستان امام خمینی0 ناجا 2

فرهنگیان 2 دانشگاه آزاد0

 

هفته سوم

آموزش و پرورش0 فرهنگيان 2

مجتمع آموزش عالی0 برق شیروان 2

نیروگاه 2 دانشگاه آزاد0

پادگان2 برق فاروج 1

شهرداری2 ناجا 1

پرفسور حسابی0 بيمارستان 2