ساعت:

11:12 ق.ظ

تاریخ:

7 خرداد 1402

شهرداری شیروان

عملکرد واحد بازآفرینی شهرداری شیروان تشریح شد

عملکرد واحد بازآفرینی شهرداری شیروان تشریح شد

به گزارش واحد رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، ابوذر رجایی مسئول واحد بازآفرینی شهرداری شیروان به تشریح عملکرد واحد متبوعه خود در 6 ماهه نخست امسال پرداخت .

انجام زیر سازی اطراف ارگ باستانی جهت آسفالت ، جانمایی تیرهای روشنایی پارک شهید صیاد شیرازی ، اجرای آسفالت معابر خاکی محله های هدف ، آسفالت خیابان امیر کبیر ، خیابان ساحلی ، ابوذر غفاری4/2 ، شریعتی ، بهسازی معابر ، مساحت کل زیر بنا پروانه صادره در قالب 4869 متر مربع ، در سکونت گاه های غیر رسمی در بافت فرسوده ، آسفالت خیابان های امیر کبیر ، امام خمینی (ره) ، شهریار ، خیابان های سعدی و شهی سپهبد سلیمانی ، توحید را از شاخص ترین عملکرد واحد بازآفرینی شهرداری شیروان دانست .