ساعت:

6:37 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

فرهاد زراعتکار: برون سپاری وظایف؛ مطابق با مأموریت اصلی و شایستگی های اساسی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: سازمانها در صورتی می توانند انعطاف پذیری و حرکت متناسب با تغییرات و چالش های محیطی را داشته باشند که فعالیت های زنجیره ارزش خود را مطابق با ماموریت اصلی و شایستگی های اساسی خود انتخاب نمایند و سایر فعالیت هایی که خود در آنها دارای مزیت نسبی و یا رقابتی نیستند رابه بیرون از سازمان واگذار کنند . یکی از روش های ارتقاء بهره وری استفاده از استراتژی برون سپاری می باشد.

 

 

 

فرهاد زراعتکار”معاون خدمات شهری شهرداری شیروان” در سومین جلسه هماهنگی برون سپاری وظایف بخش خدمات شهری در امور تنظیف شهری و جمع آوری پسماند شهر شیروان با تأکید بر این که برون سپاری وظایف را مطابق با مأموریت اصلی و شایستگی های اساسی مدنظر داریم، گفت: موضوع برون سپاری نیازمند آن است که استراتژی های آن به روشنی معین شوند و در صورتی که این فرآیند به طور صحیح مورد استفاده قرار گیرد، مزایای فراوانی برای سازمان در بر خواهد داشت.

 

 

معاون خدمات شهری شهرداری شیروان ادامه داد: یکی از بهترین راه ها برای خدمات شهری، استفاده از خدمات دیگر اشخاص حقوقی است که در این زمینه دارای تجربه و مهارت کافی و توان مالی می باشند و سازمان مدیریت پسماند شهرهای بجنورد، شیروان، اسفراین و آشخانه با توجه به سابقه خدمت در این زمینه در شهر شیروان، یکی از اشخاص حقوقی مدنظر برای ورود به عرصه برون سپاری وظایف این شهرداری است. سازمان مزبور یکی از سازمان های تبعی این شهرداری نیز تلقی می شود.

 

گفتنی است: جواد سرایدارکارشناس واحد خدمات شهری در رابطه به عملکرد سازمان مدیریت پسماند شهرهای بجنورد، شیروان، اسفراین و آشخانه در دوره یک سال و اندی خدمت قبل، ارائه گزارش نمود.