ساعت:

1:10 ق.ظ

تاریخ:

8 خرداد 1402

شهرداری شیروان

محمد زاده قانعی: حمایت شورای شهر از برنامه های استقبال از نوروز94

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: جلسه شب گذشته شورای اسلامی شهر حول محور برنامه های نوروزی بود.

جلسه شورای اسلامی شهر که برابر برنامه هفتگی کما فی سابق با حضور همه اعضا برگزار شد حول محور استقبال از نوروز 94 بود.


 

محمد محمد زاده زاده قانعی رئیس شورای اسلامی شهر درجلسه شورای اسلامی شهر که طبق برنامه هفتگی با حضور همه اعضا برگزار شد، ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام فاطمیه گفت در جلسه امروز شورای اسلامی شهر مباحث مربوط به استقبال از نوروز مطرح شد که حمایت همه اعضای شورای اسلامی شهر از برنامه های نوروزی که توسط شهرداری برگزار می شود را دربر داشت وی در ادامه بیان کرد برابر نظر اکثر اعضا شورای اسلامی   شهرداری شیروان تا پایان سال جاری به تخفیف عوارض قابل تخفیف در قانون شهرداری ها ادامه خواهد داد و در تمامی برنامه های نوروزی برنامه ریزی جهت ایام فاطمیه را نیز در نظر داشته باشد وی ادامه داد مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض شهرداری می تواند این نهاد مردمی را جهت ارائه خدمات بهتر به شهروندان یاری نماید وی درادامه از شهروندان خواست در این امر شهرداری را یاری نمایند.