ساعت:

12:20 ق.ظ

تاریخ:

8 خرداد 1402

شهرداری شیروان

محمّدزاده قانعی: اراده واحد در محروميت زدايي از شهر و تسريع در اجراي طرح ها

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: عملکرد مديريت شهري در مقطع کنوني شفاف و شيشه اي است و اراده واحدي براي محروميت زدايي از شهر و تسريع در اجراي طرح ها و پروژه هاي عمراني، خدماتي، فرهنگي، ورزشي و … شکل گرفته و بيشترين تلاش را براي محروميت زدايي و توسعه زيرساخت هاي عمراني و خدماتي بکار گرفته است.

 

 

 

 

محمّد محمّدزاده قانعی”رییس شورای اسلامی شهر شیروان” که در نشست بررسی روند پروژه های عمرانی سخن می گفت به اراده واحد ارکان مدیریت شهری شیروان در محروميت زدايي از شهر و تسريع در اجراي طرح ها و پروژه ها اشاره نمود و یادآور شد: ارتقاي ساختار عمرانی و خدماتی و فضای سبز، به عنوان يکي از مهمترين مطالبات مردم بوده، که طی یک و نیم سال اخير؛ فصل جديدي از تحولات را پيش روي مديريت شهري گشوده است و امروز؛ در سايه تعامل و همکاري دو سویه شورا و شهرداری، بستر تمرکز مجموعه بر درآمدزايي و تعريف و اجراي پروژه هاي عمراني به اعلی درجه است.

 

 

 

وی افزود: پذيرش‌ حقوق‌ شهروندي‌ يكايك‌ افراد و باور قلبي‌ به‌ روش‌هاي‌ مشاركت‌ جويانه‌ و اقدام‌ عملي‌ در اين‌ خصوص‌ از پيش‌ شرط‌هاي‌ مديريت‌ شهري‌ بر پايه‌ «شهر شهروندمدار» است‌. از آنجايي‌ كه‌ شهروند مداري‌ نقطه‌ محوري‌ مديريت‌ شهري‌ شیروان قلمداد مي‌گردد، بدين‌منظور شهر را در مقياس‌ انساني‌ هدف ساخت قرار داده ایم و اين‌ مقياس‌ در همة‌ وجوه‌ زندگي شهروند‌ رعايت‌ خواهد شد. توجه‌ به‌ نيازهاي‌ عام‌ نظير تأمين‌ اوقات‌ فراغت‌، امنيت‌ رواني‌ و اجتماعي و تبلور امور فرهنگی‌ از جمله‌ اين‌ نيازها هستند، که در برنامه داریم.