ساعت:

10:02

تاریخ:

24 مهر 1400

شهرداری شیروان

مدیر کل صدا و سیما: خدمات شهرداری و شورای اسلامی قابل تحسین است.

مدیر کل صدا و سیما: خدمات شهرداری و شورای اسلامی قابل تحسین است.

 


به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان

 در جلسه شورای اداری شیروان که صبح امروز دوشنبه 29 مهر ماه در  محل فرمانداری شیروان برگزار شد.

دکتر قربانی و امین رضا مرآتی فرماندار شیروان از خدمات شهرداری و شورای اسلامی بخاطر تبلیغات محیطی و برگزاری شبهای فیروزه ای در برگزاری جشنواره تولیدات مراکز صدا و سیما در خراسان شمالی بویژه در شیروان قدردانی کردند .