ساعت:

21:04

تاریخ:

18 بهمن 1401

شهرداری شیروان

مسئول واحد عمران: عزم جدی در جدول گذاری و عملیات آسفالت معابر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ ر راستای اجرای طرح جهادی این شهرداری در توسعه و عمران شهری، جهت بهسازی و باز سازی معابر اصلی و فرعی و در راستای سیاست های تعیین شده عمرانی در سال جاری با محوریت توزیع خدمات در همه نقاط، عملیات جدول گذاری و آسفالت معابر با عزم جدی در حال انجام است.

 

 

 

ابوذر رجایی”مسئول واحد عمران شهرداری شیروان” ضمن بیان این مطلب که هدف از اجرای این پروژه ها رسیدن به شاخص های استاندارد رشد و توسعه شهر و در نهایت رشد شهری می باشد، بیان داشت: بر اساس برنامه ریزی های بعمل آمده، تمام خیابان ها، محلات و کوچه هایی که نیاز به ترمیم و یا روکش آسفالت دارند، شناسایی و عملیات جدول گذاری و ترمیم و روکش آسفالت در این مناطق در حال اجراء می باشد.

 

 

رجایی اقدامات واحد عمران را در تاریخ های دوم و سوم آبان 93 به روایت عکس خبر داد:

 

 

و . . .