ساعت:

10:06 ب.ظ

تاریخ:

27 تیر 1403

شهرداری شیروان

مسعود الهی: توجه ویژه در مدیریت هزینه و اصل صرفه جویی در اجرای پروژه ها

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: حجم متراکم پروژه های عمرانی فرصت مهمی است که باید فراتر از رویکردهای رایج شهری، موجب تحول اساسی شهر شود و در کنار این حرکت پُرشتاب عمرانی این نهاد؛ مدیریت درآمد، مدیریت هزینه، اصل صرفه جویی در منابع و اجرای بهینه پروژه ها، مورد توجه قرار دارد.

 

 

 

مسعود الهی”معاون شهرداری شیروان” که خود کارشناس عمرانی و شهرسازی می باشد؛ بیان داشت: تمهیدات لازم برای استمرار پرشتاب پروژه های عمرانی اندیشیده و این امتیاز مهم به هیچ عنوان تأثیری در پرداخت به سایر امور نداشته و کلیه اهداف این نهاد عمومی، همسو و به موازات هم در حال پیگیری و اجراست. در همه بخش ها، صیانت از بیت المال و صرفه جویی در منابع به طور کامل مدنظر بوده و سعی بر آن است که بارز هم باشد.

 

 

این مقام مسئول افزود: تکاپوی کارگاه های عمرانی در جای جای شهر افزایش یافته و در چنین شرایطی نظارت مدیران و کارشناسان بر روند اجرای پروژه های عمرانی ضروری بوده و علاوه بر تسریع در اجرا و ارتقای شاخص های کمی و کیفی و فنی، بی شک؛ مدیریت درآمد، مدیریت هزینه، اصل صرفه جویی در منابع و اجرای بهینه پروژه ها نیز باید مورد توجه قرار دارد.


پل شهید پارسا

جنب فرهنگیان 8

پارک ساحلی(رودخانه چایلق)

پارک حاشیه خیابان جمهوری

بلوار فجر

زیرسازی خیابان بسیجیان 10