ساعت:

7:21 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

مشاور شهردار شیروان: ستاد معاینه فنی شهرداری ها به ریاست شهردار یا معاون فنی وی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: هیأت وزیران در جلسه ۱۹/۹/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۴۹۴۵۲ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۳ وزارت کشور و به استناد بند (۵) الحاقی ماده (۳۲) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب۱۳۸۰ـ ، آئین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو را تصویب کرد.

 

 

 

محمّدرضا امیرسهرابی”مشاور شهردار شیروان” در خصوص آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو و صلاحیت ها و اختیارات و تکالیف شهرداری ها گفت: طبق مفاد ماده۲ آیین نامه مزبور؛ رانندگی با وسیله نقلیه فاقد گواهی معاینه فنی معتبر ممنوع است. دارندگان وسایل نقلیه موتوری مکلفند وسایل نقلیه خویش را جهت انجام دوره‌ای معاینه فنی در مراکز معاینه فنی تعیین شده حاضر و پس از احراز شرایط، گواهی معاینه فنی دریافت نمایند.

 

 

امیرسهرابی افزود: به موجب تبصره۱ ماده 3 آئین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو؛ شهرداری‌ها می‌توانند با موافقت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نسبت به ایجاد مراکز معاینه فنی ناوگان اتوبوسرانی و سایر وسایل نقلیه سنگین درون شهری اقدام نمایند. مراکز موجود معاینه فنی وسایل نقلیه سنگین شهرداری‌ها موظفند ظرف سه ماه نسبت به اخذ موافقت از وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.

 

 

مشاور شهردار شیروان ادامه داد: ماده۴ آئین‌نامه اجرایی مزبور اجازه داده تا ستاد معاینه فنی وسایل نقلیه سبک در حدود مصوب هر شهر توسط شهرداری مربوط و ستاد معاینه فنی وسایل نقلیه سنگین توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایجاد شود و در تبصره2 آن آمده که: تا زمان ابلاغ ساختار موضوع این ماده، ستاد معاینه فنی شهرداری‌ها متشکل از شهردار یا معاون ذی‌ربط در شهرداری به عنوان رئیس ستاد و رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان و رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان به عنوان عضو تشکیل می‌گردد.