ساعت:

6:40 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

معرفی شهردار

دوازدهمین شهردار شیروان پس از انقلاب اسلامی در یک نگاه

مهندس عین الله احمدی دوازدهمین شهردار شیروان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۵۲ در قائمشهر چشم بر جهان گشودند از جمله شهرداران دانش پژوه ، پژوهشگر و صاحب ده ها مقاله علمی ، تخصصی و چهل و چهار تقدیر نامه و لوح سپاس به دلیل فعالیت های علمی ، تخصصی در حوزه شهری می باشند
ایشان که کارشناس ارشد حقوق بین الملل هستند طی حدود بیست سال خدمت در شهرداری قائمشهر و ساری پست های گوناگونی را در کارنامه دارند که برخی از آنها عبارتند از : مشاور شهردار ساری ، معاون خدمات شهری شهرداری قائمشهر ، مدیر عامل سازمان فضای سبز و سیما و منظر شهری شهرداری ساری و چند سازمان دیگر در این شهرداری.
مهندس عین الله احمدی چنانچه گفته شد در حوزه مسائل شهری ده ها مقاله علمی و پژوهش انجام داند و علاوه بر آنکه به دفعات به عنوان کارگر و کارمند نمونه برگزیده شدند به پاس خدمات ارزشمند اداری ، امانت داری و حفظ ارزش ها در شهرداری از فرمانداری لوح تقدیر دریافت کردند و باز به دلیل جهد و کوشش در انجام ماموریت های سازمانی و مساعی چشمگیر در امور محوله و همچنین بخاطر پژوهش های علمی مرتبط با امور گوناگون و از جمله مدیریت شهری لوح سپاس به ایشان اعطا گردید
این نیز گفتنی است که دوازدهمین شهردار شیروان پس از انقلاب اسلامی در عرصه های انقلابی نیز حضور تحسین برانگیزی دارند تا جایی که عضو فعال بسیج در دانشگاه بودند و عضو گردان عاشورا بشمار می آیند