ساعت:

21:33

تاریخ:

7 مهر 1401

شهرداری شیروان

موج تقدیرها از سکانداران مدیریت شهری ادامه دارد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان : بعد از تقدیر جمعی از کسبه و بازاریان و همشهریان شیروانی از سکانداران مدیریت شهری این بار هیئات ورزشی و اداره ورزش و جوانان شهرستان شیروان از حمایت ها و تلاش های مدیریت شهری در عرصه ور زشی با نصب بنر از خادمینشان در مدیریت شهری تقدیر کردنند.

تصویر بنر تقدیر به شرح زیر می باشد: