ساعت:

10:34 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

میرزازاده: طناب کشی تیمی بین پرسنل شهرداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: از سوی امور ورزشی شهرداری شیروان و شورای اسلامی کار شهرداری شیروان و به مناسبت هفته کار و کارگر و روز شوراهای اسلامی کشور، یک دوره مسابقه طناب کشی بین کارکنان شهرداری در روز چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت 95 در کوهستان پارک شیرکوه برگزار شد.

 

 

علی اصغر میرزازاده”مسئول امور ورزشی شهرداری شیروان” از برگزاری مسابقه طناب کشی بین کارکنان شهرداری در روز چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت 95 در کوهستان پارک شیرکوه خبر داد و گفت: طناب کشی ورزشی است تیمی که بین دو گروه برگزار می شود، مسابقات این رشته مفرح ورزشی در داخل سالن، روی پیست و خارج از سالن روی چمن و ساحل  دریاها روی ماسه برگزار می‌شود.

 

وی افزود: طناب کشی بین ده گروه شش نفره از کارکنان شهرداری شیروان در کوهستان پارک شیرکوه برگزار شد.

 

گفتنی است: گروه امور اداری مقام اول را کسب و تیم اسپایدر از واحد عمران در سکوی دوم ایستاد و گروه آبادگران از واحد عمران هم در جایگاه سوم قرار گرفت.