ساعت:

4:24 ب.ظ

تاریخ:

2 مرداد 1403

شهرداری شیروان

نایب رئیس شورای اسلامی شهر شیروان : سم پاشی درختان سطح شهر به مدت یک هفته انجام می شود (2)