ساعت:

14:46

تاریخ:

8 بهمن 1401

شهرداری شیروان

نشست مشترک شهردار و سازمان نظام مهندسی شیروان

نشست مشترک شهردار و سازمان نظام مهندسی شیروان

 


به گزارش واحد خبر روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان

صبح امروز در نشست مشترک شهردار ، معاونین و هیات مدیره سازمان نظام مهندسی شیروان با محوریت بررسی مسائل و مشکلات شهرسازی در محل اتاق  مدیریت شهری برگزار شد . در این نشست مشترک مسائلی همچون پروانه ساختمانی ف تایید استحکام بنای ساختمان های بدون پروانه و سایر مسائل و مشکلات شهرسازی مورد بحث و تبادل نظهر قرار و بر تبادل دو اداره مرتبط تاکید گردید.