ساعت:

15:08

تاریخ:

27 مهر 1400

شهرداری شیروان

نشست هم اندیشی شهرداری شیروان و بنیاد مستضعفان استان یرگزار گردید

نشست هم اندیشی شهرداری شیروان و بنیاد مستضعفان استان یرگزار گردید

به گزارش واحد رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، در نشست مشترک مدیران بنیاد مستضعفان استان و شهرداری شیروان ، که در محل دفتر شهردار با محوریت بررسی حوزه املک انجام گرفت ، بر ضرورت تعامل بخشی بین دو دستگاه اجرایی تاکید گردید.