ساعت:

9:50 ب.ظ

تاریخ:

27 تیر 1403

شهرداری شیروان

نورانی مقدم: فراهم شدن آموزش غیرحضوری پرسنل

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ در راستای برنامه های کمیته آموزش و توانمندسازی شهرداری شیروان و در ادامه دوره های آموزشی حضوری برای پرسنل شهرداری، بستر آموزش غیرحضوری کارکنان نیز فراهم شد و اشخاص هدف این دوره ها که ثبت نام نموده اند با اخذ جزوات آموزشی از طریق سایت شهرداری، آموزش دیده و پس از آزمون، موفق به اخذ مدرک می شوند.

 

 

 

عبدالرضا نورانی مقدم”مدیر امور اداری و کارگزینی شهرداری شیروان و عضو کمیته آموزش و توانمندسازی شهرداری شیروان”، گفت: از ضروريات جامعه متحول و پوياي کنوني ، اموزش مادام العمر و مستمر مي باشد ، هر چه دانش پيشرفت کند از اعتبارات و معلومات گذشته انسان ، کاسته مي شود و او براي ادامه حيات ، ناچار است دانش جديد را بياموزد .

 

 

عضو کمیته آموزش و توانمندسازی شهرداری شیروان ادامه داد: آموزش غير حضوري يا آموزش از راه دور، روش غير مستقيم آموزشي نظام مندي است که  بر اساس جدايي جغرافيايي معلم و فراگير استوار است و روابط آموزشي بين معلم و فراگير بر پايه استفاده از فناوري نوين، تصوير داده ها و چاپ، که تدريس در آن بين دو حيطه حمايت کامل و عدم حمايت کامل از ياد گيرنده است، شکل مي گيرد .به عبارت ديگر ، نوعي روش آموزشي است که يادگيري در آن فردي، مستقل و متکي به فراگير است و انتقال  مسئوليت ياد گيري از ياد دهنده به يادگيرنده صورت مي گيرد .

 

نورانی مقدم به مزاياي شيوه آموزش غیرحضوری تحت عنوان: تعليم فراگيران بيشتر، کاهش هزينه هاي سرانه آموزشي، برتري سطح يادگيري، فراهم آوردن امکانات آموزشي در نقاط دور افتاده و محروم، عدم محدوديت مکاني و زماني آموزش اشاره نمود و این شیوه آموزشی را برای کارکنان دستگاه های اجرایی که فرصت کاملی برای حضور در دوره های آموزش حضوری را ندارند، مثمرثمرتر و آسان تر می باشد.

 

 

مدیر امور اداری و کارگزینی شهرداری شیروان از کارکنانی که برای دوره های آموزشی ثبت نام نموده اند، خواست تا با مراجعه به همین سایت(سایت شهرداری شیروان)، نسبت به دریافت جزوات آموزشی اقدام و مطالعات خود را انجام داده، تا در زمان آزمون، آمادگی کامل داشته باشند.