ساعت:

4:30 ق.ظ

تاریخ:

21 خرداد 1402

شهرداری شیروان

همت بلند ، تلاش مستمر و آبادانی شهر

مهدی اسعدی مسئول اداره فنی و امور زیربنایی شهرداری شیروان در گفت و گو با روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری این شهر ، ضمن تشریح فعالیت های این اداره در روز گذشته گفت : زیرسازی و بیس ریزی خیابان فلسطین دهم ، بیس ریزی فرعی اول جامی شمالی شانزدهم ، زیرسازی و مقاوم سازی خیابان جهاد سازندگی دوم ، پیاده روسازی شهرک طالقانی و پخش آسفالت سرد توسط ترمیم حرارتی در دور برگردان سعدی انجام گردید و در ادامه همراه با واحد اجرائیات در سطح شهر نخاله ها جمع آوری شدند.

وی در پایان خاطر نشان کرد ، به مردم شیروان این مژده را می دهم که آسیب شناختی اساسی پل خاتم و پس از آن طراحی برای مقاوم سازی این پل به دستور شهردار محترم آغاز شده است