ساعت:

01:21

تاریخ:

26 مهر 1400

شهرداری شیروان

پاکبانان و پرسنل خدمات و فضای سبز شهرداری شیروان آموزشهای پیشگیری از راه های سرقت را فراگرفتند.

پاکبانان و پرسنل خدمات و فضای سبز شهرداری شیروان آموزشهای پیشگیری از راه های سرقت را فراگرفتند.

 


 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان

از سوی اداره فرهنگی اجتماعی شهرداری با مشارکت مرکز بهداشت این شهرستان کلاس آموزشی پیشگیری از راه های سرقت را برگزار و شماری از پاکبانان و پرسنل خدمات و فضای سبز شهرداری شیروان آموزشهای مرتبط را فراگرفتند .

در این دوره آموزشی مسئولین فرهنگی شهرداری و نیروی انتظامی شیروان مباحثی را در این رابطه بیان کردند.