ساعت:

4:53 ق.ظ

تاریخ:

20 آذر 1402

شهرداری شیروان

پرسنل اداره مدیریت پسماند شهرداری شیروان در کلاس آموزشی شرکت کردند

پرسنل اداره مدیریت پسماند شهرداری شیروان در کلاس آموزشی شرکت کردند

به گزارش واحد رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، پرسنل اداره مدیریت پسماند شهرداری شیروان کلاس های ایمنی کارگران در برابر خطرات احتمالی را زیر نظر مهندس قلی پور بازرس اداره کار ، تعاون و امور اجتماعی خراسان شمالی فرا گرفتند .