ساعت:

8:58 ب.ظ

تاریخ:

27 تیر 1403

شهرداری شیروان

پروژه ای که برای چهارصد نفر شغل ایجاد می کند

در میان دوازده پروژه شهرداری شیروان که دهه فجر طی آیین با شکوهی افتتاح می شود، پروژه بازار خودرو ، از اهمیت بسیاری برخوردار است ،چرا که در قحط سال کار و جولان بی کاری این پروژه برای ۵۰ نفر مستقیم و برای ۴۰۰ نفر غیر مستقیم شغل ایجاد می کند

همان گونه که می دانید این پروژه دو منظوره است به این شکل که جمعه ها مکانی برای خرید و فروش اتومبیل است و روزهای دیگر به بازار روز و مکانی برای عرضه مایحتاج عمومی تبدیل می شود، پس یک حسن بزرگ دیگر هم دارد و آن این است که تمام دست فروشان و افرادی که با وانت بار و ماشین های دیگر فروشندگی می کنند در این مکان ساماندهی می شوند و این یعنی خداحافظ سد معبر