ساعت:

00:07

تاریخ:

10 آذر 1400

شهرداری شیروان

پس از درخواست مردم انجام شد : بازدید شهردار از چند منطقه پس از ملاقات مردمی

در پاسخ به درخواست برخی از شهروندان جهت بازدید از مناطقی که در آن سکونت دارند , مهندس احمدی پس از اتمام ملاقات مردمی به مناطق در خواست شده رفت و از نزدیک مشکلات آنها را بررسی کرد

در این بازدیدها مهندس احمدی دستورات لازم را برای رفع سریع مشکلات ابلاغ کرد