ساعت:

20:32

تاریخ:

30 دی 1400

شهرداری شیروان

پیام تبریک رییس شورای اسلامی شهر و شهردار شیروان به مناسبت انتصاب استاندار جدید خراسان شمالی