ساعت:

19:10

تاریخ:

30 مهر 1400

شهرداری شیروان

چشم انداز اداره فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیروان (2)

چشم انداز اداره فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیروان

به گزارش واحد رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر وشهرداری شیروان ، نشست مشترک کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان  با حضور اعضای کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی و شهرداری با حضور اعضای کمیسیون ، شهردار و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی و پرسنل فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.

در این نشست مشترک چشم انداز و برنامه های اداره فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیروان به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.