ساعت:

07:59

تاریخ:

15 آذر 1400

شهرداری شیروان

چهار گانه واحد تاسیسات به روایت مسئول واحد

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، حمید جعفری مسئول واحد تاسیسات این شهرداری ، طی گفت و گویی ، ضمن بیان این مطلب که پنجشنبه بازار بیستم آبان ماه ، در خیابان استقلال دایر می شود ، گفت : به همین دلیل همکارانم در این خیابان اقدام به خط کشی و ترسیم غرفه برای افرادی که در پنجشنبه بازار بساط پهن می کنند کردند و علاوه بر آن سرویس بهداشتی نیز در حاشیه آن ایجاد نمودند.

وی آنگاه دیگر فعالیت های این واحد را مورد توجه قرار داد و خاطر نشان کرد : تعمیر و بازسازی مخازن پسماند مستقر در سطح شهر و همچنین بازسازی تابلوهای ورودی شهر هم توسط همکارانم انجام شدند.