ساعت:

8:28 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

کلالیان مقدم: توجه مديريت شهري به کارآفرینی در جهت ایجاد توسعه پایدار

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ با شناسائی عوامل تأثيرگذار بر كارآفريني در دو بخش محيطي و فردي و بررسی ارتباطات مديريت شهري با سه سطح شهروندان، دولت و محيط، می توان به تأثيرگذاري مديريت شهري در گسترش و توسعه كارآفريني در جهت ایجاد توسعه پایدار پی برد.

هما کلالیان مقدم”عضو شورای اسلامی شهر شیروان” گفت: پديده بيكاري يكي از معضلات مهم اجتماعي و اقتصادي محسوب مي شود كه می تواند موجب بروز ناهنجاري هاي فراوان در زمينه هاي گوناگون گردد و در این راستا؛ با بررسي روند رشد اقتصادي كشورها، مشخص مي شود كه كارآفرينان در رشد اقتصادي و اشتغال زايي نقش زيادي داشته اند. يكي از كاركردهاي اصلي آموزش در سطوح مختلف بويژه آموزش و تربيت افراد خلاق و كارآفرين مي باشد، تا توانمندي هاي علمی و عملي افراد براي ايجاد تحول در بخش هاي اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی محقق گردد.

این کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، ضمن یادآوری نقش آموزش در توسعه كارآفريني جهت دستيابي به توسعه پايدار، ادامه داد: شهر؛ سيستمي پويا است كه عملكردهاي ساختاري آن، پيوسته با هم تعامل دارند و براي تنظيم اين روابط و پايداري سيستم، هماهنگي و يكپارچگي در مديريت آن ضروري است و ما نمي توانيم كاركردهاي مختلف شهر را به مديريت منفك و بدون ارتباط با هم بسپاريم و انتظار بهبود داشته باشيم و مدیریت شهری شیروان با هماهنگی کامل و یکپارچگی در پی فراهم نمودن شرايط لازم و دستیابی به رهيافت هاي مبتني بر تفكر راهبردي برای ایجاد زیرساخت های کارآفرینی و بسترهای توسعه پایدار در شهر شیروان بوده و می باشند.

کلالیان مقدم افزود: یکی از اهداف مهم مدیریت شهری در سطوح کلان، توسعه پایدار شهرها و در مرحله بعد و در سطوح خرد، توسعه پایدار محلات شهری می باشد، که دستیابی به این مهم از طریق مدیریت محله ای و محله محوری که محلات را به عنوان سلول های شهری می داند، ایجاد می شود. رویکرد محله گرایی و ناحیه محوری در شهرها قادر خواهد بود بسیاری از مشکلات در اداره شهرها را از پیش رو بردارد و در این زمینه باید علاوه بر فراهم نمودن بسترهای تبیین رویکرد محله گرایی، می بایست در آموزش نیروهای لازم بخصوص کارآفرینان در این زمینه اقدام، تا با توجه به دقت، سرعت، صحت و کیفیت در ارایه خدمات به شهروندان یکی از اهداف مهم ناحیه محوری نیز محقق شود.

 

 

عضو شورای اسلامی شهر شیروان با اشاره به اینکه، توسعه پایدار چشم اندازی مهم و جدید در مدیریت و سیاست گذاری عمومی است که این مفهوم تلاش می‌کند تا به نحو روشن تری نتایج آینده رفتارهای کنونی را مورد توجه قرار دهد، بیان داشت: شهر دارای شاخص ها و زیرساخت های توسعه پايدار یا به مفهوم دیگر، شهر پایدار را مي توان بستري براي رسيدن به اهداف پايداري دانست كه رفاه اجتماعي شهري، اعاده حقوق شهروندي، عدالت اجتماعي شهروندي و توسعه انساني شهري همراه با رضايت اجتماعي شهروندي را به همراه مي آورد.

هما کلالیان مقدم در پایان ابراز امیدواری کرد: با برنامه های که برای بررسی عوامل مؤثر در پايداري شهر و محله ها، توسط مجموعه مدیریت شهری شیروان در دست مطالعه و سپس بررسی است، محله هایي را به ترتيب از نظر اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و هم از نظر كالبدي، که در سطح بالاتر پايداري قرار دارند را در محور گزینش قرار خواهیم داد و با توجه به تفاوت عملكردي و وضع موجود محله، سعی خواهد شد با شناخت بيشتر مردم از یکدیگر و ضمن ارتباط تنگاتنگ محله ها با هم، فعاليت بيشتري را در محلات کمتر توسعه یافته ایجاد و در جهت تحقق اهداف سند توسعه محله اي گام هاي مؤثرتري برداشته شود، تا به نحوی توسعه در همه محلات بسترسازی شود.