ساعت:

4:50 ق.ظ

تاریخ:

21 خرداد 1402

شهرداری شیروان

گزارش تصویری

? حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار شیروان در گود کشتی با چوخه کوهستان پارک شیرکوه شیروان

مسابقات کشتی باچوخه شیروان همه ساله در روز ۱۲ فروردین ماه تحت عنوان جام جمهوری اسلامی برگزار می گردد

۱۲ فروردین ماه ۱۴۰۱