ساعت:

01:32

تاریخ:

10 آذر 1400

شهرداری شیروان

یکی دیگر از « سه شنبه های دوست داشتنی » برگزار شد

دیروز , بارگاه ملکوتی امام زاده نقی الهادی ( ع ) در شیروان ، شهر مردانه مردان بلند همت و شیر زنان با غیرت شاهد یکی دیگر از « سه شنبه های دوست داشتنی » بود و طی آن مردم در دیدار با شهردار ، معاونان و مسئولان واحد ها و سازمان های شهرداری به طرح مسائل و مشکلات خود پرداختند.

گفتنی است که به دستور مهندس احمدی جهت رفاه حال شهروندان ملاقات های مردمی هر هفته در یکی از مناطق شهر و در بوستان ها و اماکن زیارتی برگزار می شود