ساعت:

3:05 ق.ظ

تاریخ:

17 خرداد 1402

شهرداری شیروان

‍ آتش سوزی در محل تعویض روغن

به گزارش بهدادی فر مسئول روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری شیروان در ساعت هیجده و پنجاه دقیقه طی تماس تلفنی شهروندی با سامانه ۱۲۵ گزارش حریق در یک تعویض روغنی در خیابان جوادالائمه علیه السلام داده شد که بلافاصله خودرو پیشرو از ایستگاه سه به محل اعزام وپس از ارزیابی محیط شروع به خاموش کردن آتش کردند، اما با اعلام امداد ۱۱ مبنی بر گستردگی حریق، همزمان رئیس سازمان آقای رضا پیل پا، معاون سازمان مهندس علی بهزاد و فرمانده عملیات سازمان آقای حسن باقریان نیز خود را به محل حادثه رساندند و دستور اعزام امداد ۱۲ ازایستگاه ۲ و امداد۱۴ ازایستگاه مرکزی توسط رئیس سازمان صادرگردید.

وی در ادامه افزود : آتش نشانان با همکاری همه جانبه و با تمام امکانات و تجهیزات، باتوجه به اینکه حریق اتفاق افتاده از گروه مایعات قابل اشتعال بوده ماده مخصوص اطفاء آن (فوم ) مورد استفاده قرارگرفت و نیز به کمک آب ، حریق کاملا خاموش گردید اما از آنجا که این تعویض روغنی درطبقه همکف یک باب منزل مسکونی قرار داشت، حریق تا حدود کمی به طبقات بالاتر سرایت کرده وباعث شکستن شیشه ها و انتشار دود غلیظ در دو واحد منزل مسکونی شده که یک اکیپ از آتش نشانان همزمان با بستن دستگاه تنفسی وارد اتاق ها شده و همه نقاط را مورد بررسی قراردادند تا از خالی بودن ساکنین منزل اطمینان حاصل نمایند و همزمان درها وپنجره هاجهت تخلیه دود گشوده شد و آنگاه با اعلام
پایان عملیات درساعت بیست و بیست دقیقه آتش نشانان پس ازجمع آوری تجهیزات درایستگاه های مربوطه مستقر گردیدند.