ساعت:

7:24 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

‍ دیدار شهردار و روسای منابع طبیعی و جنگل داری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان امروز مهندس احمدی با آقایان سیامکی رییس منابع طبیعی ، قدیمی معاون جنگل داری و منابع طبیعی استان و فردی معاون مدیر کل آبخیز داری منابع طبیعی استان دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار ما در این دیدار که معاون خدمات شهری شهرداری شیروان هم حضور داشت در پیوند با تهیه نهال جهت کاشت در سطح شهر و همچنین پارک جنگلی گرزو شیروان گفت و گو شد و ضمن آن در باره واگذاری پارک گرزو با مساحتی بالغ بر…..هکتار به شهرداری به منظور ایجاد پارک جنگلی به بحث گذاشته شد و طی آن مهندس احمدی لزوم بهسازی سیستم آبرسانی منطقه قبل از انعقاد تفاهم نامه و فراهم آوردن فرصت سرمایه گذاری تا شیرکوه را مورد تاکید قرار داد

به گزارش خبرنگار ما در این دیدار ایجاد باغ بوتانیک با استفاده از گونه های درختی خراسان توسط شهرداری شیروان هم مورد توجه قرار گرفت تا با ایجاد این باغ یک فرصت مطالعاتی و تحقیقاتی ارزشمند برای علاقمندان و کارشناسان فراهم گردد