ساعت:

11:15 ب.ظ

تاریخ:

7 خرداد 1402

شهرداری شیروان

آخرین تصمیمات در پیوند با ایجاد پارک خودرو

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان امشب محمد محمدزاده قانعی رییس پارلمان شهری ، مهندس احمدی شهردار و اسکندریان دیگر عضو شورای اسلامی شهر شیروان طی نشستی با فرمانده پلیس راهور ، رییس اداره صنعت ، معدن و تجارت و نیز نماینده اصناف شیروان پیرامون نحوه فعالیت پارک خودرو و چگونگی همکاری های لازم در این خصوص به بحث و گفت و گو پرداختند

شایان گفتن است که در انتهای این نشست مهندس احمدی پیرامون ایجاد پارک خودرو و چگونگی فعالیت آن مصاحبه ای انجام داد که جداگانه منتشر شد