ساعت:

8:10 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

آریان فرد؛ ابلاغ تبریک روز تربیت بدنی و ورزش به رییس اداره ورزش و جوانان شیروان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ محمّد محمّدزاده قانعی”رییس شورای اسلامی شهر شیروان”، علی اصغر میرزازاده”مسئول دفتر شهردار شیروان و مسئول امور ورزشی شهرداری شیروان” و محمّدرضا امیرسهرابی”مشاور شهردار شیروان” روز تربیت بدنی و ورزش را تبریک گفتند.

 

 

 

عقیل آریان فرد”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان” گفت: به مناسبت 26 مهرماه”روز تربیت بدنی و ورزش”، ارکان مدیریت شهری شیروان مراتب تبریک خود را به مصیب اکبرزاده”رییس اداره ورزش و جوانان شیروان” ابلاغ نمودند. در این تیم؛ محمّد محمّدزاده قانعی”رییس شورای اسلامی شهر شیروان”، علی اصغر میرزازاده”مسئول دفتر شهردار شیروان و مسئول امور ورزشی شهرداری شیروان” و محمّدرضا امیرسهرابی”مشاور شهردار شیروان” حضور داشتند.

 


 

 

از دریچه دوربین: