ساعت:

8:47 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

آریان فرد؛ اجرای قانون با ارائه گزارش عملکرد دوره ای شهرداری شیروان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: به استناد ماده 71 قانون شهرداری ها، این نهاد عمومی غیردولتی عام المنفعه مكلف است هر شش ماه يك دفعه آمار كليه‌ عمليات انجام شده از قبيل خيابان‌سازي و ساير امور اجتماعي و امثال آن را براي اطلاع عموم منتشر نماید و شهرداری شیروان نیز جهت ادای وظیفه قانونی خود در این ماده، در یک اقدام، گزیده ای از عملکرد بازه زمانی موردنظر در سال 1393 را اعلان عمومی نمود.

 

 

 

عقیل آریان فرد”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان” گفت: بر اساس ماده71 قانون شهرداری ها، شهرداری ها مكلف اند هر شش ماه، يك دفعه آمار كليه‌ عمليات انجام شده از قبيل خيابان‌سازي و ساير امور اجتماعي و امثال آن را براي اطلاع عموم منتشر نماید و شهرداری شیروان هم بازه زمانی موردنظر در سال 1393 را در قدم اول با اعلان عملیات ساخت معابر و نیز انتشار نمودار مقایسه ای عملکرد شهرداری شیروان با مدت مشابه در سال قبل در میدان انقلاب شیروان به عنوان هسته مرکزی شهر برای عموم نصب نمود: