ساعت:

20:59

تاریخ:

18 بهمن 1401

شهرداری شیروان

آریان فرد؛ برای سومین سال؛ آیین سیاه پوش نمودن دارالمصلین برگزار می شود.

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ آیین سیاه پوش نمودن دارالمصلین شیروان روز یک شنبه مورخ 11 مهر 1395، برای ورود به ماه محرم با حضور امام شهر و مشارکت گسترده مسئولین و مردم، همچون دو سال قبل برگزار می شود.


 

 

 

 

عقیل آریان فرد”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان” از برگزاری آیین سیاه پوش نمودن دارالمصلین شیروان  برای سومین بار در روز یک شنبه 11 مهر 95 خبر داد.