ساعت:

6:59 ب.ظ

تاریخ:

26 فروردین 1403

شهرداری شیروان

آریان فرد: ابراز تبریک ارکان مدیریت شهری با طلاب حوزه علمیه

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید حوزه های علمیه،

محمّدزاده قانعی به نمایندگی از شورای اسلامی شهر شیروان و اسحق ربیعی به نمایندگی از شهرداری شیروان، مراتب تبریک ارکان مدیریت شهری را به طلاب حوزه علمیه شیروان اعلام نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عقیل آرین فرد”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان” اظهار کرد: سال تحصیلی حوزه های علمیه قبل از آغاز فصل دانشگاه ها و مدارس است و امسال در تاریخ سی ام شهریور 93 در شیروان هم تحصیل همراه به تهذیب در حوزه علمیه شیروان آغاز شد.

وی افزود: محمّد محمّدزاده قانعی”رییس شورای اسلامی شهر شیروان” و اسحق ربیعی”مدیر امور اجرایی شهرداری شیروان” به نمایندگی از ارکان مدیریت شهری در مراسم افتتاح آغاز سال تحصیلی حوزه علمیه شیروان شرکت نمودند.