ساعت:

9:43 ب.ظ

تاریخ:

27 تیر 1403

شهرداری شیروان

آریان فرد: ادای تکلیف شهرداری شیروان در ارائه گزارش عملکرد دوره ای

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ در راستای ادای تکلیف قانونی شهرداری، موضوع صدر آخر ماده 71 قانون شهرداری ها، شهرداری شیروان خلاصه گزارش عملکرد شش ماهه اول سال 93 را در قالب بولتن ارائه نمود.

آریان فرد”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان”؛ ضمن قدردانی از تلاش کلیه واحدهای شهرداری و سازمان حمل و نقل همگانی شهر شیروان و حومه از ارائه اقدامات مجموعه زیرمجموعه خود در شش ماه اول سال 93 به این واحد، بخصوص واحدهای مندرج در بولتن مربوطه، از پیگیری های اسحق ربیعی”مدیر امور اجرایی شهرداری شیروان”، عبدالرضا نورانی مقدم”مدیر امور اداری و کارگزینی شهرداری شیروان”، احمد اکبرپور”معاونت مالی شهرداری شیروان” در گردآوری گزارش عملکرد و از مهدی عظیمی در تدوین و طراحی بولتن خلاصه عملکرد شش ماهه اول سال 93 شهرداری شیروان هم تشکر نمود و بیان داشت: شهرداری ها به تجویز ماده 71 قانون شهرداری ها، می بایست هر شش ماه یک بار ارائه گزار عملکرد برای عموم و مراجع مندرج در نص این قانون نمایند.

 

 

وی ادامه داد: جعفر بورنگ”شهردار شیروان” ضمن تأکید بر اجرای قانون در جمیع جهات امور وظیفه ای در تمامی رده ها اعم از خدماتی، عمرانی و …، تصریح نموده که بر این باور و اصل استواریم که دانستن؛ حق مردم است و بنابراین؛ می بایست به ماده 71 قانون شهرداری ها هم به موقع عمل شود و از طرفی؛ امروزه، منظور از توسعه شهرها، صرفاً توسعه وسعت آن نیست، بلکه عمدتاً توسعه خدمات شهری بر اساس برنامه ریزی های فنی و اصولی است که مهم ترین ابزار دسترسی به آنها است و برای دست یابی به چنین پایگاه های اطلاعاتی، جمع آوری اطلاعات به عنوان اولین قدم، ذخیره و نگهداری آن اطلاعات به عنوان قدم دوم، تدوین شیوه های سریع و صحیح دست یابی و استفاده آن به عنوان قدم بعدی و ارائه آن در بازه های زمانی مختلف با محوریت نص ماده 71 یاد شده برای ادای تکلیف قانونی، جلب اطمینان مردم از نحوه خدمتگزاری خادمان خود و فراهم نمودن بستر مشارکت فکری شهروندان و هموطنان، به عنوان گام نهایی مطرح است.

مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ ضمن ابلاغ مراتب قدردانی اعضای شورای اسلامی شهر شیروان و شهردار شیروان از همه مردم در سعه صدری که در اجرای طرح ها و پروژه های شهری به خرج داده، به تلخیص اقدامات شهرداری شیروان در بخش های عمران، فضای سبز، حمل و نقل درون شهری و حومه، ترافیک، شهرسازی و صدور پروانه، درآمد و نوسازی، املاک، حقوقی، آتش نشانی و خدمات ایمنی، خدمات شهری، بازرسی/اجراییات، فناوری اطلاعات، امور اداری و کارگزینی، وسایط نقلیه و موتوری، انبار، روابط عمومی، مدیریت پسماند و … اشاره نمود و افزود: آنچه در بولتن خلاصه عملکرد شش ماه اول سال 93 شهرداری شیروان ذکر قلم و کتابت و درج تصویر شده، از باب رعایت عدم اسراف و تبذیر و هم گزیده گویی است و مردم فهیم و صبور شیروان، خود عملکرد شهرداری را دیده و شنیده اند و بهترین و با ارزش ترین بازگو کننده خدمات این نهاد عمومی عام المنفعه می باشند و بر این باوریم که هیچ سندی معتبرتر از سند بالفعل بودن خدمت نمی باشد.

آریان فرد در پایان از ارائه بخشی دیگر از عملکرد شهرداری در ششم شهریور 93 همزمان با مراسم کلنگ زنی پروژه پارک ساحلی در بستر رودخانه چایلق و ساماندهی این رودخانه برای عموم نیز خبر داد.

بولتن خلاصه عملکرد شش ماه اول سال 1393 شهرداری شیروان از منظر تصویر: