ساعت:

7:07 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

آریان فرد: برای اولین بار از سوی مدیریت شهری شیروان رقم خورد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ ارکان مدیریت شهری شیروان اعم از شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان در تیم های جداگانه ای، بهار علم و دانش را با تبلور دومین روز هفته دفاع مقدس، در بازدید از مراکز تحصیل و تهذیب، پاس داشتند.

 

عقیل آریان فرد”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان” در رابطه با بازدید از مدارس شهر شیروان گفت: در دومین روز از هفته دفاع مقدس و اول مهر، سرآغاز بهار علم و دانش، اعضای شورای اسلامی شهر شیروان و مسئولین، مدیران و پرسنل شهرداری شیروان در تیم های جداگانه ای شروع فصل تحصیل و تهذیب را با حضور در مدارس شهر شیروان و اهدا گل و عرض تبریک پاس داشتند.