ساعت:

9:55 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

آریان فرد :تبریک مدیریت شهری شیروان به فرماندهی انتظامی شیروان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان :به مناسبت روز و هفته نیروی انتظامی ،تیم مشترک شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان مراتب تبریک خود را به فرماندهی انتظامی شیروان تقدیم نمود.

 


 

 

 

عقیل آریان فرد”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان” گقت:در این دیدار صمیمی:شاهرخ شاهرخی و اسماعیل حسین پور به نمایندگی از شورای اسلامی شهر شیروان و اسحق ربیعی به نمایندگی از شهرداری شیروان حضور داشتند.