ساعت:

3:35 ب.ظ

تاریخ:

2 مرداد 1403

شهرداری شیروان

آریان فرد: شورای اسلامی شهر، شهردار و آموزش و پرورش؛ مثلث مهرورزی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ محمدزاده قانعی و کلالیان مقدم به نمایندگی از شورای اسلامی شهر، جعفر بورنگ به نمایندگی از شهرداری شیروان و خلیل چاره ساز به نمایندگی از جامعه فرهنگی شیروان با حضور در مدارس شیروان، بهار علم و دانش را گرامی داشتند.


 

به روایت تصویر: