ساعت:

6:31 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

آریان فرد: مدیریت شهری شیروان میزبان مدیریت شهری اسفراین

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: محمّدزاده قانعی”رییس شورای اسلامی شهر شیروان” و جعفر بورنگ”شهردار شیروان” میزبان هادی زارعی”شهردار اسفراین”، مهدی استیری”رییس شورای اسلامی شهر اسفراین” و تیم همراه بودند و در این جلسه، تبادل اطلاعات در زمینه مدیریت شهری شد.

 

 

 

 عقیل آریان فرد”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان” بیان داشت: هادی زارعی”شهردار اسفراین” به اتفاق مهدی استیری”رییس شورای اسلامی شهر اسفراین” ساعتی را در مجموعه مدیریت شهری شیروان مهمان شهردار شیروان شدند و در زمینه های مختلف مدیریت شهری به گفتگو پرداختند. از محورهای جلسه؛ بررسی راهکارهای قانونی ارتقاء حقوق شهروندی، وصول عوارض و آیتم های اجرای آراء صادره از کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری ها بود.

 

 

آریان فرد به دیدگاه شهرداران اسفراین و شیروان در ضرورت سفرهای علمی کارکنان شهرداری به شهرداری های شیروان و اسفراین و حتی الإمکان سایر شهرداری ها درون و برون استانی اشاره نمود و بسترسازی زیرساخت های گفتمان کارشناسان دو شهرداری از طریق امکانات شهرداری الکترونیک را از دیگر موضوعات رد و بدل شده بین اصحاب حاضر این جلسه عنوان نمود.