ساعت:

22:28

تاریخ:

18 بهمن 1401

شهرداری شیروان

آریان فرد : معاونت توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از شهرداری شیروان تقدیرکرد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهر داری شیروان :محمد امامی امین معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور طی لوح تقدیری از حضور فعال شهرداری شیروان در چهارمین نمایشگاه دستاوردهای شهرداری ها و دهیاری های کل کشور که در تهران برگزار شد تقدیر کرد .

 

متن لوح تقدیر بدین شرح است: