ساعت:

6:33 ب.ظ

تاریخ:

2 اردیبهشت 1403

شهرداری شیروان

آریان فرد : چهار شنبه سوزی در فرهنگ ایرانی اسلامی جای ندارد

چهارشنبه‌سوری یکی از جشن‌های ایرانی است که در شب آخرین چهارشنبه سال (سه‌شنبه شب) برگزار می‌شود.

در شاهنامه فردوسی اشاره‌هایی درباره بزم چهارشنبه‌ای در نزدیکی نوروز وجود دارد که نشان‌دهنده کهن بودن این جشن است. مراسم سنّتی مربوط به این جشن ملّی، از دیرباز در فرهنگ سنّتی مردمان ایران زنده نگاه داشته شده‌است.


آریان فرد مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان، عضو واحد فرهنگی و عضو کمیته امر به معروف و نهی از منکر شهرداری شیروان با توجه به نزدیکی پایان سال و برگزاری جشن چهار شنبه سوری گفت : چهار شنبه سوری در فرهنگ اصیل ایرانی بوده اما اتفاقات ناخوشایندی که در سال های اخیر در شب چهار شنبه پایان سال شاهد آن هستیم حاکی از تغییر جهت در برگزاری این جشن است آریان فرد در ادامه افزود چهار شنبه سوزی با چهار شنبه سوری تفاوت بسیاری دارد در چهار شنبه سوری به کسی آسیبی نخواهد رسید اما در این رسم جایگزین هر لحظه مردم منتظر اتفاقات دلخراشی اند که این با فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی منافات دارد . وی در ادامه از متولیان امر فرهنگی خواست تا با هماهنگی یکدیگر و به طور منسجم در جهت حذف این فرهنگ نو ظهور دست در دست هم دهند و جشن چهار شنبه پایان سال را آن گونه که باید باشد احیا نمایند.

و شارعی رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری شیروان نیز با توجه به نزدیکی پایان سال از تدابیر ویژه این سازمان جهت امداد رسانی به حادثه دیدگان احتمالی   چهار شنبه آخر سال خبر داد و از مردم خواست با مراقبت بیشتر از فرزندانشان به برگزاری جشنی بی خطر کمک نمایند و در صورت بروز حوادٍث احتمالی شماره 125 سازمان آتش نشانی را به خاط بسپارند .