ساعت:

19:49

تاریخ:

5 آذر 1401

شهرداری شیروان

آزمون توانمندی های کارشناسان شهرسازی شهرداری شیروان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان، بمنظور ارتقا توانمندی های کارکنان شهرسازی شهرداری شیروان ، از ساعت شش صبح، آزمونی در این راستا ، با هدف سنجش میزان اطلاعات کارشناسان واحد شهرسازی برگزار شد.

گفتنی است ، محمد محمدزاده قانعی رئیس شورای اسلامی شهر و مهندس احمدی شهردار شیروان صبح امروز ، از روند برگزاری این آزمون بازدید کردند.

۰۷ خرداد ماه ۱۴۰۱