ساعت:

6:31 ق.ظ

تاریخ:

1 اردیبهشت 1403

شهرداری شیروان

آستان مقدس امام زاده نقی الهادی (ع) شیروان غبار روبی شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، آیین عطر افشانی و غبار روبی آستان مقدس امام زاده نقی الهادی (ع) با حضور امام جمعه محترم شهرستان ، شهردار شیروان و رئیس و نایب رئیس شورای اسلامی شهر برگزار شد