ساعت:

7:16 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

آغاز پروژه پاکداشت شیرکوه

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان، از ساعت هفت و سی دقیقه صبح امروز جمعه پروژه پاکداشت شیرکوه و بازآرایی درختان این منطقه با همکاری واحدهای فضای سبز ، مدیریت پسماند ، سازمان آتش نشانی و جمعی از کارکنان شهرداری شیروان آغاز شد

به گزارش خبرنگار ما طی این پروژه در کنار جمع آوری انواع پسماندها ، درختان منطقه نیز هرس و بازآرایی می شوند.