ساعت:

14:39

تاریخ:

10 آذر 1401

شهرداری شیروان

آغاز پیاده رو سازی خیابان های زیباشهر و طالقانی

آغاز پیاده رو سازی خیابان های زیباشهر و طالقانی

به گزارش واحد رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، در راستای چشم انداز منظر شهری ، کار پیاده رو سازی معابر شهر شیروان در مناطق زیباشهر و طالقانی با در نظر گرفتن عدالت اجتماعی از سوی واحد عمران شهرداری شیروان آغاز شد.