ساعت:

5:39 ب.ظ

تاریخ:

18 آذر 1402

شهرداری شیروان

آغاز پیاده رو سازی خیابان های زیباشهر و طالقانی

آغاز پیاده رو سازی خیابان های زیباشهر و طالقانی

به گزارش واحد رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، در راستای چشم انداز منظر شهری ، کار پیاده رو سازی معابر شهر شیروان در مناطق زیباشهر و طالقانی با در نظر گرفتن عدالت اجتماعی از سوی واحد عمران شهرداری شیروان آغاز شد.