ساعت:

7:26 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

آمادگی شهرداری شیروان برای فروش ۱۰ هزار جعبه گل به شهرداری های استان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، امروز علی بلخن‌مسئول فضای سبز شهرداری شیروان به همراه کارشناسان این واحد به دعوت شهرداری فاروج ، در این شهر حضور یافتند تا در امر مشاوره اجرای فضای سبز شهری و همچنین نسبت به فروش گل به این شهرداری اقدام نمایند.

گفتنی است ، با دستور و تاکید ویژه مهندس احمدی شهردار شیروان مبنی بر لزوم کاهش هزینه ها ، خود کفایی و ایجاد منابع مالی پایدار در حوزه تولید انبوه گل های دائمی و فصلی ، این شهرداری با حذف خرید گل و با توجه به تولید بیش از ۹۰۰ هزار شاخه گل دائمی و فصلی بصورت گلدانی و بوته ای، آمادگی دارد تا بنا به درخواست شهرداری های استان ، برای تامین گل ، نیاز آنان را برطرف کند.

۰۲ اسفند ماه ۱۴۰۰