ساعت:

4:22 ب.ظ

تاریخ:

11 اسفند 1402

شهرداری شیروان

آموزش،اولویت کاری مدیریت شهری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان :در راستای برگزاری کارگاه های آموزشی وجلسات تبادل نظر درمباحث وظیفه ای شهرداری و علمی ،دوره آموزشی با موضوع امور معاملات برگزار شد.


 

 

اکبرپور-معاون مالی شهرداری شیروان گفت:باتوجه به تاکید بورنگ-شهردار شیروان-به ارتقای سطح علمی مدیران و کارکنان شهرداری و نیز ضرورت دانش افزایی ، برگزاری دوره های آموزشی به جدیت در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کارگاه آموزشی با موضوع امور معاملات در تاریخ چهارم مرداد ماه 1393 برای افراد هدف برگزار شد.


 

وی افزود:برگزاری اینگونه دوره ها در موضوعات مختلف و نیز سایر علوم مرتبط ادامه دارد و امیدواریم بتوانیم گام موثری در دانش افزایی پرسنل برداریم و در این زمینه از حسن و امعان نظر فرمانداری شهرستان،شورای اسلامی شهر ،مجموعه استانداری خراسان شمالی در این باب قدردانی می شود.